Päev Loodusemees.ee pildipangas

Loodusemees.ee pildipank Täna Loodusemees.ee fotodel läbi aastate

"AVALIK EESTI"

Postitas Looduskalender - R, 09.12.2016 - 18.18

Täna alustab ilmumist veebileht Avalik Eesti.


Avalik Eesti hakkab avaldama artikleid Eesti avaliku sfääri arengu teemadel.


Esimeses lehesnumbris kirjutavad inimesed, kes avaldasid 30. septembril ajalehes Postimees avaliku kirja, milles palusid plaanitava Rail Balticu avalikku arutelu Eesti ühiskonnas.


Esimese lehe juhtkiri ütleb:

Näeme, et '101 kiri' on eesmärgi täitnud, avalik huvi ja kaasamõtlemise soov on ärganud, ent adekvaatset infot plaanide kohta napib endiselt.

Eesti metsa majandamine tuleb suunata säästvale rajale ja muuta avalikkusele arusaadavaks

Postitas Looduskalender - R, 09.12.2016 - 11.11

Eestimaa Looduse Fond annab teada, www.elfonf.ee

Foto Arne Ader

Kuusik. Elva jõe ürgorg

Kuusik. Elva jõe ürgorg

Tartus 8. detsembril kohtunud keskkonnaühendused ning Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased vaagisid metsamajanduse hetkeseisu ja püüdsid leida lahendusi Eesti metsade paremaks kaitseks. Ühiselt tõdeti, et Eesti ei tohi jätkata metsapoliitikat, mis kasutab puiduressurssi tuleviku arvelt, on kliimavaenulik ning avalikkusele läbipaistmatu. Keskkonnaministeeriumile tehakse ettepanek arvestada majanduslike huvide kõrval ka metsa ökoloogiliste ning sotsiaalsete väärtustega, kaasates vastavad huvirühmad võrdsetel alustel poliitikakujundamisse.

Isased vs emased - kes on nutikamad ülesannete lahendamisel?

Postitas Looduskalender - R, 09.12.2016 - 10.10

Rasvatihase aasta teadusuudiseid toimetab Tartu Ülikooli linnuökoloogia teadur Marko Mägi, marko.magi@ut.ee

Alles hiljuti oli aasta linnu teadusuudiste rubriigis juttu rasvatihase oskusest jätta meelde teiste lindude toiduvarude asukohti nende käitumist jälgides (vt uudist siit). On teada, et rasvatihased on ruumilist meeldejätmist nõudvate ülesannete lahendamises võimekamad sini- ja salutihastest.

Mägraseire tulemused: arvukus on kerges tõusutrendis

Postitas Aasta Loom - R, 09.12.2016 - 09.00
Sisu
mäger
Mägraseire leidis mägra olevat heas seisus.
Foto: Tarmo Mikussaar
 

Tänavu toimus esmakordselt Eestis mägraseire, mis oli oluline ettevõtmine aasta looma seisukohalt. Aasta alguses me ju ei teadnud, millises seisus on mägra asurkond. Võis arvata, et päris nadilt mägral ei lähe, kuna mäkra ikka siin-seal nähakse, aga midagi täpsemat kui paljas arvamus ei saanud senimaani öelda. Kuna mägra suhtes puudub ka suur jahihuvi, ei saa tema jälgimiseks kasutada jahimeestelt kogutavaid andmeid.

Muti tegemisi

Postitas Looduskalender - N, 08.12.2016 - 19.19

Fotod Arne Ader

Mutt

Mutt

 

Harilik mutt ehk Euroopa mutt     Talpa europaea

 

Maaalused talveuinakut ei tee, lihtsalt liigutakse allpool pinnase külmumispiiri.

Lumi on läinud, maapind jälle vett täis ja juurde tekkivad mutimullahunnikud nähtaval (elamine tahab ju õhutamist ning kuivatamist). Paksus metsas mutt ei ela, välditakse samuti liivaseid ning liigniiskeid kohti. Tegutsetakse nii aedades, parkides, rohumaadel, kui  metsaveertes.