Väikeluikede kaitse tegevuskava

Keskkonnaamet annab teada

Foto Leho Luigujõe

Looduskalender T, 24.04.2018 - 07.07

Väikeluiged

Langeva arvukusega väikeluikede kaitseks ja arvukuse tõstmiseks tuleb säilitada liigile toitumiseks sobivaid merelahtesid, -rannikuid ja luhtasid ning tagada lindudele rändepeatuse aegne rahu.

Ehki väikeluiged pesitsevad tundras, kuid edukaks paljunemiseks on väga oluline lindude talvitus- ja rändeaegne toitumus.

Eestis peatub rändel üle 10 000 väikeluige, mis on valdav osa liigi Loode-Euroopa asurkonnast. Kevadel eelistavad väikeluiged peatuda Lääne- ja Edela-Eesti rannikul, sügisel pigem Peipsi järve ääres. Olulistes rändepeatuskohtades, mida on Eestis ligi 30, tuleb tagada lindudele head toitumistingimused ja mitte pidada linnujahti. Valdav osa neist kohadest on juba kaitse all ja seal on ka jaht keelatud.

Hunt - Eesti rahvusloom!

Foto Toomas Tuul

Hundid

Hundid

Looduskalender E, 23.04.2018 - 21.55

Rahvusloomaks kuulutati hunt

Jüripäeval, 23. aprillil kuulutati saates Osoon välja Eesti rahvusloom, kelleks on hunt. Hunt valiti rahvusloomaks koostöös erinevate loodushoiu ja kultuuriga seotud asutuste ja ühendustega.

"Hunt on meie looduse pärisosa ja ta ei jäta ühtegi inimest külmaks," kommenteerib folklorist Marju Kõivupuu.  "Ta on meie rahvapärimuse populaarseimaid loomi, tema kohta on rahvasuust kirja pandud üle 500 nime ja arvukalt rahvajutte. Hunt sümbolliigina aitab kaasa loodusmaastike väärtustamisele, kuna susi on tervikliku ökosüsteemi üks indikaatorliike."

Toome ära pöördumise täisteksti ja allkirjutajad:

Rahvusloomaks kuulutati hunt

Postitas Aasta Loom - E, 23.04.2018 - 20.30
Sisu


Jüripäeval, 23. aprillil kuulutati saates Osoon välja Eesti rahvusloom, kelleks on hunt. Hunt valiti rahvusloomaks koostöös erinevate loodushoiu ja kultuuriga seotud asutuste ja ühendustega.

"Hunt on meie looduse pärisosa ja ta ei jäta ühtegi inimest külmaks," kommenteerib folklorist Marju Kõivupuu.  "Ta on meie rahvapärimuse populaarseimaid loomi, tema kohta on rahvasuust kirja pandud üle 500 nime ja arvukalt rahvajutte. Hunt sümbolliigina aitab kaasa loodusmaastike väärtustamisele, kuna susi on tervikliku ökosüsteemi üks indikaatorliike."
 

Saatjaga sookurgede ränne

Postitas Looduskalender - E, 23.04.2018 - 11.11

Olukorda tutvustab Aivar Leito

Foto Arne Ader

Sookurepaar

Sookurepaar

Tere head sookurehuvilised!

Viimastel päevadel on meil saatjaga märgistatud sookurgede kevadrändes toimunud mitmeid uusi arenguid.

Esmalt tuleb märkida, et kuulus „Ahja 5“ ei ole ikka veel „maha rahunenud“ ja seikleb edasi. Pärast Soomes ja Karjalas käiku 16. – 17. aprillil tuli ta Peipsi taha tagasi! 20. aprillil lendas ta Ilmeni järve läänekaldale Lääne-Venemaal ja pööras seal suuna lääne poole tagasi ning jõudis 22. aprillil Osernoje küla juurde, Peipsist 160 km ida suunas. Pole välistatud, et koduigatsus saab veel võitu ning lähipäevil tuleb ta veel teisele poole Peipsit Eestimaale.

Kevadrände sesoon lõpeb kurgedel mai keskpaiku ning siis saab lõplikult selgeks kuhu ta suvitama jääb.