Liikide väljasuremisest Eesti metsades

Postitas Looduskalender - E, 12.03.2018 - 08.08
Autorid

Tartu Ülikool, Looduskaitsebioloogia töörühma uuringu tulem

Foto Vikipeediast

Image
Poropoorik
Sisu

 

Poropoorik ehk lapi torik       Amylocystis lapponica   

 

Eesti torikseente revisjon tuvastas mitme metsaliigi väljasuremise. Eestist leitud 220 torikseeneliigist on vähemalt viis metsades elanud liiki hävinud ja 11 liiki kriitilises seisundis. Niisuguse tulemuseni jõudis kaheaastane projekt, mille käigus TÜ looduskaitsebioloogia töörühm vaatas üle kõigi Eesti torikseeneliikide looduskaitselise seisundi.

Torikseened on metsades puidulagundajatena oluline liigirühm, kelle elupaiga kvaliteedi määrab metsa kõdupuiduvaru. Intensiivne metsamajandus vähendab kõdupuidu hulka ja seetõttu on see liigirühm nii Eestis kui mujal Euroopas juba kaua looduskaitsebioloogide ja mükoloogide fookuses.

Näiteks tegeles nende seentega Eestis eelmisel sajandil põhjalikult professor Erast Parmasto.

Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töörühmal lõppes hiljuti kaheaastane projekt Eesti torikseente looduskaitselise seisundi hindamiseks. Projekti lõpuks kutsuti kokku ekspertide rühm, kes hindas Eesti torikseente väljasuremisohtu Maailma Looduskaitseliidu (IUCN) rahvusvahelise metoodika alusel.

Hindamise tulemused näitasid, et Eesti metsadest on viimase 50 aastaga välja surnud vähemalt viis torikseeneliiki, lisaks on 11 metsaliiki kriitilises seisundis. Metoodika ei võimalda tuvastada liike, mis võivad Eesti metsadest olla hävinud just viimaste aastate ulatuslike raiete tulemusena.

Projekti juht, Tartu Ülikooli teadur Kadri Runnel ütleb: “Torikseente pealt vaadates pole Eesti metsaelustiku olukord just kiita. Näiteks teadsime juba varem, et mitmed põliskuusikute seeneliigid on Eestis ohustatud, nüüd aga selgus, et osa neist on juba ka välja surnud.

Aga oli ka üksikuid positiivseid üllatusi: näiteks saime esmakordselt kinnitust, et loodud kaitsealad hakkavad tasapisi üliohustatud liike lootusetust seisust välja aitama. 

Näiteks I kategooria kaitsealune liik poropoorik paistab olevat levinud oma ainsast leiukohast nüüd veel mitmele kaitsealale. Samuti on Ida-Eesti põlismetsadest leitud paar uut liiki, kes võivad olla Eesti taasasustanud Venemaalt.” Uuringut rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 


Lisateave:
Kadri Runnel, Tartu Ülikool, Looduskaitsebioloogia töörühma teadur
kadri.runnel@ut.ee
55 981 306


TÜ Looduskaitsebioloogia töörühma peamiseks eesmärgiks on selgitada ja prognoosida elurikkuse seisundit ja erinevate ökosüsteemide toimimist tänapäevase inimmõju tingimustes; ning arendada ökosüsteemide teadmispõhist kaitset ja säästvat majandamist nii Eestis kui laiemalt.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.