Levinumad kimalased vol 1

Illustreeriv materjal internetist
 
Suvel näeme korjel töökimalasi, kes on kevadel liikuvatest emakimalastest pisemad, aga liigile omased tunnused on samad. Kimalaste korjemaa raadiuseks on maksimaalselt poolteist kilomeetrit ja pesas tegutseb kuni paarsada isendit. Teiste ühiseluliste: mesilaste ja herilaste tuhandetesse küündivate peredega neid võrrelda ei anna.
 
Vaid sügisel viljastatud noored emakimalased elavad (soodsatel tingimustel) talve üle. Varakevadel asutakse pesa rajamiseks sobiva paiga otsingule sest kunagi ei kasutata pesa korduvalt.

 
  Maakimalane
     
 
Meie kõige tavalisem kimalane. Rindmiku esiosas ja tagakehal on kollane triip ning taguots helevalge. Lutsernipõldude peamine tolmeldaja.
 
Kimalased toituvad taimede nektarist, aga oma vastseid toidavad nii nektari, kui valgurikka õietolmuga.
 
 
  Aedkimalane
     
 
Maakimalasele suht sarnane, aga pilte võrreldes hoomad vahet. Millistelt taimedelt mingi kimalaseliik nektari kätte saab oleneb tema suiste pikkusest - ehk siis pikkade suistega liigid saavad nektari kätte õites sügavamal paiknevatest nektaariumitest. Meie kimalastest on kõige pikemate suistega aedkimalased.
 
 
Sümpaatsed ja väheagressiivsed kimalased on kaitsealused putukad.


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)