EST EN DE ES RU  FORUM

       

Uued kaamerad

Uued kaamerad

 

Levinumad kimalased vol 3

Illustratiivsed materjalid internetist
 
Vaatleme pruunides toonides kimalasi.
 
Talu - ja põldkimalane elavad rahulikult koos inimestega ja nende pesi võib leida sõrestikhoonete seintest, pööningutelt ning puutüvedes olevatest õõnsustes, kändudes, samblas või rohus - aga ikka maapinnal.  
 

 
  Põldkimalane      
 
Põldkimalased on vististi kõige tuntumad – keha roostepruun, tagakehal lai must triip ning tagakeha tipp samuti roostekarva.
 
 
  Talukimalane      
 
Värvidelt põldkimalase sarnane vaid tagakeha tipp on valge.
 

 
  Samblakimalane        
 
Need kimalased kasutavad olemasolevaid hiirekäike ja linnupesi või ehitavad pesa ise, kaevudes puude juurte vahele. Pesa vooderdatakse lehekõdu ja samblaga. Samblakimalast ja temaga äravahetamiseni sarnast haruldast jaanikimalast kohtab harva.