Kaseseemneid pudiseb puudelt

Foto: Arne Ader


Kaseurvad
 
  Arukask      
 
  Sookask      
 
Veidi nii aru- kui sookasest, kuna nende vahel polegi kerge vahet teha. Looduses võib kohata nende ristandeid, kus esinevad mõlema liigi tunnused.
 
Jämedalt võib öelda nii – arukase oksad on rippuvad, sookasel püstised. Lehed arukasel rombjad, sookasel ümaramad. Mineraalmaal kasvavad arukased ja soisel sookased. Arukased sirguvad metsas kõrgemateks. Kuivendatud soodes leiame mõlemaid liike.
 
Meie metsade levinuim puuliik on mänd ja temale järgnevad kaasikud oma 30%-ga, neile järgneb kuusk. Kaseuurija O. Henno järgi on kaasikutest 55% sookaasikud ja 45% arukaasikud.
 
Siirdesookaasik merikotkaga. Emajõe Suursoo


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)