Eesti ja Läti ühine kotkaprojekt

Tekst: Urmas Sellis, projekti koordinaator Eestis
Foto: Arne Ader
 
Kalakotkas
 
Ühenduses peitub jõud! Nii võiks kõlada Euroopa regionaalarengu fondi (ERDF) ESTLAT-programmi loosung. Muu hulgas otsustas fond rahastada Eesti Ornitoloogiaühingu ja Läti Looduse Fondi (Latvijas Dabas Fonds) ühisprojekti „Kotkad riigipiire ei järgi“ (Eagles cross borders). Suvel alanud ja kaks aastat kestva ettevõtmise peamisteks sihtliikideks on kala- ja merikotkas, kuid käsitlemist leiavad ka teised suuremad röövlinnud. Enamik tegevustest seostub liikide tutvustamisega, kuid kavas on ka näiteks kotkaste seire ja merikotka kaitse tegevuskava koostamine. Tööd toimuvad Lääne- ja Lõuna-Eesti maakondades (sh Tartu- ja Jõgevamaal) ning meiega piirnevates Läti rajoonides.
 
Metsandustöötajatele, kalakasvatajatele, keskkonnaametnikele ja koolidele korraldatakse seminare ja õppepäevi, mille teemadeks on kotkaste ökoloogilised vajadused, nende tekitatud kahju hüvitamine, kotkaste elupaikades kehtivad piirangud ja nende tõlgendamine jms. Eesmärgiks on parandada peamiselt metsameeste ja kalakasvatajate suhtumist kotkastesse.
 
Alates tulevast kevadest saab veebikaamerate kaudu jälgida Eesti ja Läti kala- ja merikotkaste pesaelu, samuti jätkame reaalajas ülekannet Eesti kotkaste talviselt söötmispaigalt. Lisaks varustame satelliitsaatjaga mõned kala- ja merikotkad, kelle liikumisi saab ka veebis jälgida. Veel selle aasta sees avatakse kala- ja merikotka fotonäitused, detsembris Vanemuise teatris. Läti partner hakkab koostama taskuformaadis eesti- ja lätikeelset pesamäärajat, mis aitab kindlaks teha metsast leitud suure pesa omanikku. Projekti lõpuks valmib mõlemale riigile sobiv ühine kotkaste seiremetoodika, et edaspidi saaksime võrrelda kahe riigi seireandmeid ja kasutada neid ühise kotkapopulatsiooni kirjeldamiseks.
 
Kui arvad, et kuulud projekti sihtrühma, tunned huvi kotkaseminari vastu ning sul on välja pakkuda koht ja huvilised, siis anna sellest teada telefonil 503 4799. Pidev teave näituste, veebikaamerate jm kohta ilmub EOÜ kodulehel.


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)