Kivilutsudel algab pulmlemine

Foto: Tiit Hunt
 
Emakala
 
Emakala      Zoarces viviparus
 
Just pulmaaeg ja sobib võrdluseks imetajate tegemistega.
 
Isaskala viljastab marja emaskalas kehasiseselt. Emaskala munasarjas arenevad marjateradest maimud. Niisiis on emaskala vivipaarne kala ehk meie ainuke elussünnitaja. Nn „poegimine“ algab novembris, aga võib kesta veebruarini välja. Muidugi pole järelkasvu hulk kudekaladega võrreldav ning kalapoegi sünnib vaid kümnest kuni neljasajani. Maimud alustavad koheselt iseseisvat elu, meretaimestiku varjus.
 
Merekala, kiviluts on magevees elutseva lutsuga sarnase pehme kehaehituse ning uimede paiknemisega. Pulmlemise ajal muutub muidu kollakas seljauime serv telliskivipunaseks.
 
Elupaikadeks, liivase ja kivise põhjaga rannikumeri kuni 25 meetri sügavuseni – arvukas Liivi lahes Ruhnu ja Kihnu vahel ning Soome lahes. Toitutakse vastavalt, põhjaloomastikust: ranna- ja lamekarbid, kilpvähid, kakandid, merikilgid, harjaslimukad... Nii sügisel kui kevadel õgib kudeva räime marja.
 
Toiduahelas on emakala saak röövkaladele – ahvenale, tursale, angerjale ning merelindudele.


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)