Nädal metsas: huntide arvukusest

Kirjutas: Peep Männil
Foto: Arne Ader
 
Lageraba hundiga
 
Hundi arvukus on viimase kümne aasta jooksul kõikunud küllalt suures ulatuses. Kui 2003. aastal oli meil hunte alla kümne pesakonna, siis aastal 2008 ja 2011 üle kolmekümne. Möödunud aastal ehk siis aastal 2012 oli neid 22, kellest neli pesakonda elas osaliselt Läti territooriumil. Möödunud sügisel võis meil niisiis hunte kokku olla paarisaja isendi ringis. Praeguseks on tänavuaastase sigimisedukuse ja pesakondade arvu ja paiknemise kohta olev info veel väga lünklik. Ega see saagi veel hea olla, kuna sigivad hundid on veel suhteliselt paiksed. Eelmise aasta andmete põhjal julgeks ennustada, et tänavu peaks hundi arvukus olema pigem veelgi langenud. Loodame siiski, et see pole madalam, kui suurkiskjate tegevuskavas soovitatud miinimum 15 pesakonda. Hundipopulatsiooni seisundi muutustest saab lähemalt lugeda Keskkonnaagentuuri 2013. aasta ulukiseire aruandest: http://www.keskkonnainfo.ee/failid/SEIREARUANNE_2013.pdf lehekülgedel 38 - 45.
 
Suurkiskjate kaitse- ja ohjamise riiklik tegevuskava aastateks 2012 - 2021 on allalaetav aadressilt: http://www.keskkonnainfo.ee/failid/SK_tegevuskava_2012-2021_lopp.pdf


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)