Nädal metsas: Kas kedagi on punahive möirgamine ehmatanud?

Pildistas Peep Käspre
 
 
Euroopa punahirv       Cervus elaphus
 
Punahirvede „pulm“ on käimas ja sel ajal on „kuninglikud“ jahiloomad ettevaatamatud. Tasapisi on nad jõudnud Lääne-Virumaale, kus Peep Käspre neid jäädvustas.
 
Uhkete sarvedega pull jääb oma kaalult küll põdrale alla, kuid võib kaaluda kuni veerand tonni. Kogu tema tegevus viimaste nädalate jooksul on koguda kokku oma „haaremi“, seda konkurentide eest kaitsta ja kõik indlevad emasloomad, kes on tüki maad väiksemad viljastada. Oktoobri keskpaiga aegu on „pulmad“ läbi ning domineeriv pull ongi kuu ajaga kaotanud viiendiku oma kehakaalust - sel ajal pole mahti toituda. Noortel pullidel on „vanadest tegijatest“ eemale hoida ning vanade pullide võitlused võivad päris veriseks kujuneda - vaadake neid sarvi.
 
Olete Te punahirve möirgamist metsas kuulnud? Võimas heli kostub kuni viie kilomeetri kaugusele, meenutades „lõvi möiret“, aga seda pole paljud kuulnud, kuid esmakordselt üpris „kõhedust tekitav“.
 
Pull oma „haaremiga“
 
Lühiülevaate koostas Peep Männil
 
Eesti punahirve arvukus on jahimeeste hinnangul umbes 3000 isendit. Neist üle poole elab Saaremaal ja umbes neljandik Hiiumaal.  Mandri-Eestis elab rohkem hirvi lõunapoolsetel aladel. Lätis on see liik kõikjal levinud ning sealtpoolt toimub meile ka sisseränne. Meie punahirve populatsioon on viimasel aastakümnel jõudsalt suurenenud. Praegu püütakse küttimise intensiivistamisega tema arvukuse kiiret kasvu pidurdada, kuna punahirv on elupaiga- ja toidukonkurent meie põlisliigile põdrale.
 
Punahirve seisundist loe täpsemalt ulukite seirearuandest lk 23-27:
 
Punahirve levik Eestis 2013. a talvise ruutloenduse järgi. Kaart: Keskkonnagentuur.


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)