Page 21 of 21

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: July 30th, 2020, 3:47 pm
by Liz01
13:50:24 the another black stork is flying on the left in the forest.
It was a nest defending!
Image

I saw this black feather already at the beginning of the season.
Image

Image


Re: Latvian black storks - 2020

Posted: July 31st, 2020, 6:41 am
by Liz01
21:11 Arrival for the night. He/she (no singing) landed on the parent branch.
Image

he/she stayed on the branch overnight
Image

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: July 31st, 2020, 6:43 am
by Liz01
July 31

Good Morning Abigyl and all :hi:

5:15 preening
Image

5:55 ready to go
Image

Image

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: July 31st, 2020, 6:58 am
by Liz01
5:56 Black stork leaves the nest
Image

Image

Image

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: August 1st, 2020, 7:23 am
by Liz01
10:39 A squirrel visit the nest
Image

Image

Image

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: August 1st, 2020, 7:28 am
by Liz01
August 1st.

early morning weather impression. Mysterious fog is over the forest :loveshower:
Image

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: August 18th, 2020, 1:28 pm
by Liz01
August 18

8:18 A pine marten visit
Image

Image

Image


Re: Latvian black storks - 2020

Posted: August 18th, 2020, 5:20 pm
by Liz01
https://www.facebook.com/DzivibasLidojums/

Visiem, kas pirms nedēļas iesaistījās braucēju meklējumos pie Mares - mums ir lieliska ziņa! Jau vakardien pašā vakarā saņēmām ļoti priecīgo Māra SMS, ka misija ir izpildīta un Mares dati lejuplādēti!

Neraugoties uz to, ka Mare ietiepīgi pēdējā laikā kutināja nervus un dzīvojās uz pašas robežas, bet jau Moldovas pusē, vakar tomēr pie Vladešti Rumānijā izdevās noķert Mares signālu! Pēc visa spriežot, vakardien stārķu dāma bija izlēmusi pielidot nedaudz tuvāk robežai, bet šodien, piebraucot tur vēlreiz, lai dienas gaismā palūkotu uz viņas pieturvietu, no Mares vairs nebija ne miņas. Attālums starp vakardienas Mares guļvietu un M.Strazda antenu bija apmēram 1,4 km. Normālos apstākļos šos signālus ir iespējams noķert kilometra attālumā. Lielisks šīs misijas izpildījums ar šķiet pamatīgu piedevu veiksmes!

Lai ceļotājiem lielisks mājupvējš!

GT:
To everyone who took part in the search for riders at Mares a week ago - we have great news! Already yesterday in the evening we received a very happy SMS from Māra that the mission has been completed and Mares' data has been downloaded!

Despite the fact that Mare has been stubbornly tickling her nerves lately and has been living on the border itself, but already on the Moldovan side, yesterday she managed to catch Mares' signal near Vladešt in Romania! Judging by everything, yesterday the lady of the storks had decided to come a little closer to the border, but today, when she came there again to look at her stop in the light of day, there was no memory of Mare. The distance between yesterday's Mares bed and M.Strazd's antenna was about 1.4 km. Under normal conditions, these signals can be captured within a kilometer. Great accomplishment of this mission with a seemingly profound addition to success!

Have a great home wind for travelers!

Great work! :loveshower:

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: November 12th, 2020, 1:17 pm
by Liz01
November 12

:hi:

9:24 A nutcracker visit the nest! :loveshower: thank you mega2 :2thumbsup:
Image

Image

Image

9:25:50 he flew away

Zoom video

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: November 12th, 2020, 10:25 pm
by Abigyl
Thanks Liz for the pics!! It's such a beauty :loveshower:

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: November 14th, 2020, 8:39 pm
by Solo
Hello everyone, hello Liz, Abigyl :hi:

thanks to all who was active here this season, especially to Liz for all your work here :2thumbsup:
I hope for new season with pair and successfully raised chicks here :rolleyes:
already "only" 4 month waiting :mrgreen:

:wave:

Re: Latvian black storks - 2020

Posted: November 16th, 2020, 3:10 pm
by Solo
not Latvia, but Germany

:rolleyes:
Black Storks: A Surprising Comeback in Germany | Free Documentary Nature
https://youtu.be/FHn60MHtSuo by Free Documentary - Nature