Latvian Black Storks - 2017

Black Stork nests in Latvia
Locked
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Re: Latvian Black Storks - 2017

Post by Liz01 »

13:52 Ozols flew away ... see you soon :laugh:
Image

Summi
Registered user
Posts: 3042
Joined: September 14th, 2009, 11:54 am
Location: Estonia

Post by Summi »

Liz, thank you :wave:
Wonderful to see Ozols still visiting his soft home.
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 18

Good Morning :hi:
Image

Summi :wave: It is interesting to see that he is still coming. :laugh: I'm glad!
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 19


Good Morning everyone :hi:

beautiful sunrise at the nest :innocent:
Image

I hope we see Ozols today :laugh:
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »


Quote:
Pagājušās nedēļas nogales brauciena rezultātā klāt nāca vēl viens nelaiķis no Latvijas otra gala (ZA Vidzemes), kas jau ir atdots BIOR analīzēm ar tādu pašu uzstādījumu – DDT, glifosāts un smagie metāli (dzīvsudrabs un svins). Nāves cēlonis šim putnam gan ir zināms – tā bija neārstējama kājas trauma (nolauzta kāja, priekšlaicīgi atstājot ligzdu un sapinoties zaros), kamdēļ nācās viņu iemidzināt, taču putns bija stipri novājināts (tam trūka apmēram 20% no normālā svara, kas arī ir ticamākais lidot nespējas iemesls). Vai vājuma iemesls ir tikai barības trūkums, vai vēl kādi citi faktori, to cerams uzzināsim no analīzēm. Pirmo putnu analīžu rezultātus man solīja līdz jūlija beigām.

Vēl pāris nedēļu notiks pēdējās ligzdu pārbaudes, tad vajadzētu aizbraukt ciemos pie Mares uz Rumāniju (bet vēl jāsaprot, uz kurieni un vai tas būs iespējams praktiski) un tad jau augusta sākumā varēšu ķerties pie analizējamo olu sagatavošanas.

Sezona ir starp desmit sliktākajām, taču par laimi ir drusku labāka par pērno, kas bija vissliktākā. Pavājš mierinājums, bet vismaz tāds. Detaļas par to būs tad, kad vismaz 90% apskatāmo ligzdu būs apskatītas, tātad, arī augusta sākumā.

Māris Strazds
GT:
Last weekend, another defunct from the other end of Latvia (ZA Vidzeme) arrived, which has already been returned to BIOR analyzes with the same set-ups - DDT, glyphosate and heavy metals (mercury and lead). The cause of death for this bird is unknown - it was a traumatic leg injury (broken leg, prematurely leaving the nest and twisting in the branches), why it was necessary for him to sleep, but the bird was very weak (it was missing about 20% of normal weight, which is also the most reliable fly Cause of failure). Whether the weakness is due to lack of feed or other factors, hopefully we will learn from the analysis. The results of the first bird tests were promised to me by the end of July.

Another couple of weeks will be the last nest test, then you should go to visit Mares to Romania (but still understand where and practically it will be possible) and then in the beginning of August I will be able to resort to the preparation of the eggs to be analyzed.

The season is among the ten worst, but fortunately it is slightly better than the worst year ago. Soothing comfort, but at least that. Details about this will occur when at least 90% of the nests in question are viewed, hence also at the beginning of August.

Māris Strazds
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

11:21 Ozols comes to his nest and sings
Image

Image
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

11:39 resting in his nest
Image
Summi
Registered user
Posts: 3042
Joined: September 14th, 2009, 11:54 am
Location: Estonia

Post by Summi »

It makes me happy each time to see that Ozols is still here and keeps an eye on his nest. :loveshower:

But at the same time very sad to read what Māris Strazds has written. :cry:
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

11:49 Someone is near... Ozols sings
Image

Image

Image
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

11:53 Ozols leaves the nest
Image

User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 20

Good Morning! :hi:

6:39 empty nest ...
Image
Summi
Registered user
Posts: 3042
Joined: September 14th, 2009, 11:54 am
Location: Estonia

Post by Summi »

Liz, please help, I cannot open at the address
https://www.youtube.com/watch?v=pyEJ-tTSPkY
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

Summi wrote:Liz, please help, I cannot open at the address
https://www.youtube.com/watch?v=pyEJ-tTSPkY
The link to the playlist? :puzzled:
https://www.youtube.com/results?search_ ... yEJ-tTSPkY
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 21

good morning :hi:

6:31 a beautiful morning in latvia. The nest is empty.
Image
Summi
Registered user
Posts: 3042
Joined: September 14th, 2009, 11:54 am
Location: Estonia

Post by Summi »

10:12
Ozols walking in the nest and stepping on the branch :loveshower:
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

10:06 Ozols drops from the branch
Image

some nest work
Image

Image
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

Went on the broken branch
Image

Image

Summi :hi: I'm glad he is here again :loveshower:
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

10:15 and away he is. A short visit
Image

Image
User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 22

:hi:

12:49 Ozols arrived at home :loveshower: I think he was not alone. I heard noises from another big bird :puzzled:
Image

Image

User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 55323
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 »

July 23

good morning!

nice weather in latvia! Empty nest.
Image
Locked

Return to “Black Storks”