Wulfi turbasammal - aasta sammal

Submitted by Looduskalender on Fri, 04.01.2019 - 12:12
Autorid

Foto Edgar Karofeld

Image
Body

Wulfi turbasammal

 

Wulfi turbasammal        Sphagnum wulfianum

 

Wulfi turbasambla kirjeldas maailmale esmakordselt 1860.aastal Tartu kooliõpetaja K.G. Girgensohn.

Ta pani äsjaavastatud liigile nime Tähtvere mõisniku K.E.R. von Wulfi järgi, kelle maadelt kirjelduse aluseks olevad taimed olid kogutud ja teaduslikult kirjeldatud. Wulfi turbasambla tüüpeksemplar asub Eesti maaülikooli sammalde herbaariumis, kuid leiukoht Tähtvere soos on praeguseks kuivenduse tagajärjel hävinud.

Wulfi turbasammal on looduses kergesti äratuntav võsu tippudes asuvate pallikujuliste peade e. kapiitulumide ning tumedate rabedate varte poolest. Heaks eristustunnuseks on ka see, et ainsa liigina meie turbasammalde hulgas on tal oksakimpudes olevate okste arv suurem kui kuus. Kasvades kas hõredate mätaste, vahel ka „tiheda muruna“ rabastunud või soostunud okasmetsades, samuti soode äärealadel, aga ikka poolvarjulistes kasvukohtades. Sambla levikut pärsib nii metsade kuivendamine, vanade metsade ja suurte puude kadumine, kui lageraided. 

Eestis on Wulfi turbasammal arvatud looduskaitsealuste liikide kolmandasse kaitsekategooriasse ökoloogilise nõudlikkuse tõttu.

Tutvu ajakirja Samblasõber vanemate numbritega: LINK

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.