Uuendati üliharuldase Saaremaa robirohu kaitse tegevuskava

Submitted by Looduskalender on Fri, 08.11.2019 - 16:16
Autorid

Keskkonnaamet annab teada

Foto VikipeediA

Image
Saaremaa robirohi
Body

Saaremaa robirohi

Saaremaa robirohi on taimeliik, mida ei leia kuskilt mujalt maailmas peale Saaremaa. Keskkonnaamet kinnitas selle haruldase taime säilimiseks tegevuskava, mille elluviimisel kasvab liigi ja tema kasvukohtade arvukus.

„Saaremaa robirohi on endeem ehk liik, mida leidub maailmas vaid ühel piiratud alal - Eestis. Seetõttu ongi meie kohustus tagada selle haruldase liigi ellujäämine meie looduses,“ selgitas Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.

Saaremaa robirohi kasvab madalsoodes, allikasoodes või soostunud niitudel ja vajab piisavalt valgust. Täna on meil teada 71 robirohu kasvukohta, mis asuvad kõik Saaremaa lääne- ja loodeosas. Lähima viie aasta kaitse-eesmärgiks on suurendada kasvukohtade arvu 80-ni.

Robirohule on sobivad niiskus- ja valgustingimused elulise tähtsusega – ilma nendeta ta hääbub. Liik eelistab niisket või märga ning samal ajal valgusküllast või poolvarjulist kasvukohta. Kasvukohtade võsastumine ja muutused veerežiimis kiirendavad liigi ainsate leiukohtade hävimist.

Saaremaa robirohu elupaikade parandamiseks on kõige olulisemad tegevused soodes paiknevate kraavide sulgemine ja võsaraie. Kuna inimene rikkus kuivendamisega soode loodusliku veerežiimi, peame nüüd kaasa aitama, et sood oleksid taas liigile sobivad. Lisaks tuleb raiuda võsa, et taim saaks piisavalt valgust. Kui madalsoo veerežiim on kuivenduskraavidest rikkumata, siis ei lase kõrge veetase puistul soos areneda ja ala püsib looduslikult lage ja valgusküllane. Kraavide sulgemine aitab kaasa sellele, et kasvukohas ei pea pidevalt tegema võsaraiet.

Piiratud leviku tõttu ohustab saaremaa robirohtu ka madal geneetiline varieeruvus, mistõttu rikastatakse hääbuvaid kasvukohti seemnekülviga.

Kaitse tegevuskava kinnitati aastateks 2020-2024 ning seda asuvad ellu viima Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Keskkonnaagentuur koos teadlaste ja muude huvilistega.

Kavaga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel - LINK.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.