Kühmnokk-luiged sulgivad pikalt

Submitted by Looduskalender on Sun, 28.06.2020 - 12:12
Autorid

Fotod Arne Ader

Kühmnokk-luikede sulgimiskogum

Kühmnokk-luikede sulgimiskogum ( www.loodusemees.ee )

Body

 

Kühmnokk-luik        Cygnus olor

 

Luigeseltsinguid kohtame merelahtedes juba mitme nädala jagu. Kühmnokk-luikedel kestab sulgimine pikalt, luigesulgi leiame nii rannalt, kui märkame veepinnal ujumas ja sarnaseid sulgimise tunnuseid näeme veel augustikuus.

Madalas kaldavees toituvates luigeseltsingutes suvitavad peamiselt mittepesitsevad noorlinnud, aga ka vanalinnud, kellel võis pesitsemine erinevatel põhjustel ebaõnnestuda.

 

Kühmnokk-luiged. Sutlepa meri

Kühmnokk-luiged. Sutlepa meri

Poegadega luigepered hoiavad omaette ja isasluik tõrjub lähenevad üksikud isendid perekonnast eemale. Enamatel juhtudel lähedusse trügija taandub „mõistvalt“, kuid vahel võivad suurte lindude omavahelised kokkupõrked päris „karmiks“ kujuneda.

Luigepoegade koorumine pesades algas maikuu lõpust, seega on praegusel ajal kohatav järelkasv umbes kuu vanune.

Luigesulg

Luigesulg

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.