Aasta linnu vaatlused

Submitted by Looduskalender on Tue, 10.01.2017 - 12:12
Autorid

„Aasta lind 2017 - turteltuvi" töörühm annab teada

Fotod Arne Ader

Kaelus-turteltuvi

Kaelus-turteltuvi

Body

 

Kaelus-turteltuvi           Streptopelia decaocto

 

Turteltuvi                       Streptopelia turtur

 

Kutsume kõiki linnuvaatlejaid teada andma oma tänavustest kaelus-turteltuvide ja turteltuvide vaatlustest.

Selleks on aasta linnu kodulehel avatud online-andmebaas aadressil: LINK

Turteltuvivaatluste andmebaas on avatud eesmärgiga koguda detailsemaid andmeid mõlema turteltuviliigi elupaigakasutuse kohta. Soovitame ka kõigil eElurikkuse andmebaasi kasutajatel sisestada oma vaatlused
turteltuvivaatluste andmebaasi, sest muidu jäävad osad andmed poolikuks (näiteks detailne elupaik ja tegevuskoht).

Ajas toimuvate muutuste jälgimiseks palume sisestada ka korduvvaatlusi ühest ja samast kohast, kuid mitte
sagedamini kui iga 10 päeva tagant.

Turteltuvid valiti aasta linnuks sellepärast, et nad on üks meie kõige vähem uuritud linnurühm. Seepärast loodame linnuvaatlejate abiga koguda rohkem andmeid nende lindude leviku ja elupaikade kohta.

Toredaid turteltuvivaatlusi

 

Turteltuvi

Turteltuvi

http://www.eoy.ee/turteltuvi

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.