Nafta ümberpumpamist merel ei ole plaanis keelustada

Submitted by Looduskalender on Mon, 03.05.2021 - 12:12
Autorid

SA Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskiri

Image
https://www.marinetraffic.com/  17.jaanuar 2021 15:13 Tankerid „STI WINNIE“ ja „ZALIV AMURSKIY“ Eesti sisemerel ja Pakri linnukaitsealal.
Body

https://www.marinetraffic.com/  17.jaanuar 2021 15:13 Tankerid „STI WINNIE“ ja „ZALIV AMURSKIY“ Eesti sisemerel ja Pakri linnukaitsealal.

Hoolimata Eesti Ornitoloogiaühingu vastuseisust kavatsetakse endiselt lubada nafta laevalt laevale käitlemist merel, mitte piirduda üksnes sadamatega, kus on olemas vajalik reostustõrjevarustus. 

Erinevalt Soome seadustest aga lubatakse edaspidigi ohtlike ja kahjulike ainete ümberlaadimist merel, kus ei nõuta reostustõrjevarustuse olemasolu.

 KÕK käsitles veebruari ja põhjalikumalt märtsi uudiskirjas ohtlike ainete käitlemise määruse muutmist. Nimelt oli senise määrusega lubatud nafta ümberpumpamine Väinamere hoiuala hulka kuuluval Pakri hoiualal, mille üks osa omakorda on Pakri linnuala. Keskkonnaministeerium on esitanud Vabariigi Valitsusele eelnõu, kus ei võtnud arvesse Eesti Keskkonnaühenduste Koja seisukohti. Võrreldes varasemaga keelatakse tegevus siiski hoiualade piires ja sätestatakse, et iga kord peavad naftat ümber pumbata soovivad isikud riskantseks tegevuseks kooskõlastust küsima Keskkonnaametilt. Samuti on võetud plaani sarnaselt Soomega reostuste likvideerimise rahastamiseks õlifondi loomine. Erinevalt Soome seadustest aga lubatakse edaspidigi ohtlike ja kahjulike ainete ümberlaadimist merel, kus ei nõuta reostustõrjevarustuse olemasolu. 

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas 5. aprillil määruse muudatust. Keskkonnakomisjoni pressiteatest ei nähtu, et võrreldes Keskkonnaministeeriumi esitatuga oleks eelnõu ümber tehtud. 26. aprillil esitati juurdepääsupiiranguga määruse memorandum valitsuskabineti nõupidamisele vastuvõtmiseks. Mitteavalike dokumentide pealkirjadest nähtub, et nende hulgas on kaart merel asuvatest ankrualadest, kus lubatakse naftat edaspidigi ümber pumbata. Lähiajal on oodata määruse vastuvõtmist. 

Eelnõu menetluse materjalid (juurdepääsupiiranguga)

Riigikogu pressiteade 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.