Tänavu pöörame tähelepanu erodeeritud mullale

Enviado por Looduskalender el Lun, 13/01/2020 - 14:14
Cuerpo

Eesti Maaülikoolis toimunud mullapäeval kuulutati 2020. aasta mullaks erodeeritud muld

Eesti Maaülikoolis toimunud mullapäeval kuulutati 2020. aasta mullaks erodeeritud muld

Eestis moodustavad erodeeritud mullad ainult 1,2% kogu maafondist, suurem on nende osakaal põllumajandusmaadel ehk umbes 3,1%

Rohkesti leidub erodeeritud muldasid Lõuna-Eesti kõrgustikel, Kagu-Eesti lavamaal ja vähemal määral Sakala kõrgustiku ümbruses ning Pandivere kõrgustikul.

Erosiooniastme ja lähtekivimi karbonaatsuse alusel liigitatakse aasta muld kolmeks ehk nõrgalt, keskmiselt ja tugevasti erodeeritud mullaks. Tugevasti ja keskmiselt erodeeritud mullad paiknevad reljeefi kõrgematel osadel ja on seetõttu ka põuakartlikumad.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.