VIDEOSERIAAL: Eesti metsa tulevik ? - II osa

Submitted by Looduskalender on Wed, 16.12.2020 - 05:05
Autorid

Kommentaar Leo Filippov, videoseriaali „Eesti metsa tulevik?“ teisele osale.

Body

Olete vaatamas pikema videoseriaali teist osa. Selles avanevad vaated linnulennu kõrguselt lageraiealadele, millel on metsakasvatuslikult tehtud nii mõndagi valesti. Sellistel vigadel on väga pikaajalised negatiivsed tagajärjed tulevikumetsade puistute kvaliteedile, metsamaastikule tervikuna ja seeläbi ka kohalike elanike elukeskkonnale ning looduskultuurile.
Olukord meie metsades toimuvaga on üle Eesti paljudele inimestele niivõrd arusaamatu ja segane, et üks võimalus paremaks arusaamiseks on toimuvat näha läbi satiiriprisma. Mitmed oma kodumetsaga otseselt seotud elanikud räägivad oma tunnetest, mõtetest ja teadmistest seoses suurte lageraiealadega, mis on läinud üle igasuguse mõistlikkuse piiri.

Kellel jäi vaatamata „Eesti metsa tulevik ?“ - I osa, lugemata metsameeste arvamus  ja EU Green-Deal leiab

nimetatud aadressilt: https://www.looduskalender.ee/n/node/5072

Tags

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.