Lahemaa rahvuspargi andmed leiate keskkonnaportaalist

Enviado por Looduskalender el Dom, 18/12/2022 - 09:09
Autorid

Kirjutas Kaja Lotman, looduskasutuse osakonna nõunik

Pildistas Margit Turb

Altja küla kaardirakendus

Imagen
Altja küla
Cuerpo

Altja küla

Lahemaa rahvuspargi maakasutuse, asustuse- ja arhitektuuriväärtuste andmed on nähtavad keskkonnaportaalis.

Keskkonnaagentuuri ja -ameti ühisel jõul lisati Lahemaa rahvuspargi maakasutuse, asustuse- ja arhitektuuriväärtuste andmed keskkonnaportaali avalikku kaardirakendusse.

Rahvusparkides ja teistel kaitsealadel tehakse järjepidevalt erinevaid uuringuid ja inventuure, et parimal moel kirjeldada ja saada ülevaade alade väärtustest. Need andmed on aluseks nii kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimisel kui ka erinevate kaalutlusotsuste tegemisel.

kaart

Mitmel suuremal kaitsealal on maastikuteadlased ja arhitektuuripärandi spetsialistid koostanud muu hulgas maakasutuse, asustuse ja taluahitektuuri inventuure. Eriti oluline on see rahvusparkides, kus asulate struktuur, maastikukasutus ja taluarhitektuur on osa kultuuripärandist, mida tuleb säilitada ka tänapäevase elustiili võimalustes. Nüüd on kõigil huvilistel võimalik vaadata keskkonnaportaali kaardi vahendusel, kus asuvad Lahemaa rahvuspargi ehituspärlid, väärtuslikud asulad ja kus on säilinud maakasutuse järjepidevus.

Selleks tuleb minna keskkonnaportaali kaardirakendusse (https://register.keskkonnaportaal.ee/register) ning kaardikihtide loetelus avada „Looduse kaitse“ sektsioon, kus on ka Lahemaa rahvuspargi maakasutusväärtuste kolm kihti – maakasutusväärtused, asustusväärtused ja arhitektuuriväärtused kaitsealadel.

Praegu on nähtavad Lahemaa rahvuspargi andmed, kuid lähiaastatel on kavas lisada uuringute andmed ka Otepää looduspargi ning Matsalu, Vilsandi, Karula ja Soomaa rahvusparkide kohta.

Keskkonnaportaal on avalik kaardirakendusega veebiportaal, mis koondab ja avalikustab eri andmekogudes hoitavaid keskkonnaandmeid, ning teeb kättesaadavaks valdkondlikke analüüse ning ülevaateid.

Etiquetas

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.