Kaitsekorralduskavad Riidaja ja Keisripalu looduskaitsealadele Valgamaal

Eingereicht von Looduskalender - Fr., 30.12.2022 - 09.09
Autorid

Kirjutas Kaja Lotman, keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik

Pildistas Margit Turb

Bild
Sulgjas õhik
Textkörper

Sulgjas õhik

Keskkonnaamet kinnitas 28. detsembri korraldusega kaitsekorralduskavad Valga maakonnas paiknevatele Riidaja ja Keisripalu looduskaitsealadele. Mõlema looduskaitseala eesmärgiks on kaitsta vana metsa. Kaitsekorralduskavadega nähakse lähiajal ette metsaelupaikade kordusinventuuride tegemist ja alade tähistamist.

Mõlemad looduskaitsealad asuvad Valgamaal Tõrva vallas. Riidaja looduskaitseala (12,8 ha) loodi 2013. aastal eesmärgiga tagada vana laialehise salumetsa ja rohunditerikka kuusiku kaitse. Looduskaitseala jääb tervenisti riigimaale, hõlmates Riidaja külast kirde poole jäävas nn Põrgulaanes ühe metsakvartali. Kaitsealustest liikidest kasvavad alal vööthuul-sõrmkäpp, laialehine neiuvaip, sulgjas õhik ja pruunikas pesajuur.

Keisripalu looduskaitseala (32,8 ha) loodi 2013. aastal eesmärgiga tagada vana loodusmetsa ja rohunditerikka kuusiku kaitse. Kaitseala hõlmab Eenuse oja ääristavaid metsi külgnedes osaliselt Helme jõega. Põhiline osa kaitsealast asub riigimaal, eramaad on 0,2 ha. Kaitsealustest liikidest kasvab kaitsealal kollane kivirik.

Mõlema kaitseala kaitsekorralduskavadega saab tutvuda EELIS infolehel:

Riidaja looduskaitseala: Riidaja looduskaitseala kaitsekorralduskava (keskkonnainfo.ee)

Keisripalu looduskaitseala: Lisa1_Keisripalu looduskaitseala kaitsekorralduskava (keskkonnainfo.ee) 

Kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan, milles kirjeldatakse ala väärtused, loodusobjekti ohustavad tegurid ning nende mõju, seatakse kaitse eesmärgid, planeeritakse vajalikud tööd ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.

Tags

Wir verwenden Cookies auf unser Webseite um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wir verwenden außerdem Dienste zur Analyse des Nutzerverhaltens und zum Einblenden von Werbung. Um weitere Informationen zu erhalten und ein Opt-Out-Verfahren einzuleiten klicken Sie bitte auf „Weitere Informationen“.