Kui anname lindudele rahu, saavad nad oma pojad üles kasvatada

Postitas Looduskalender - T, 14.03.2023 - 09.09
Autorid

Keskkonnaamet annab teada

Foto Arne Ader

Metsvint pesal

Metsvint pesal ( www.loodusemees.ee )

Sisu

Lindude pesitsushooaeg on alanud.

  • Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.
  • Eesti metsalinnustik vajab kaitset, sest nende arvukus on vähenenud.
  • Kõige intensiivsem pesitsusperiood on kevad ja suve algus – aprilli keskpaigast kuni suve keskpaigani, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks.
  • Metsalinnustiku kaitsega on eriti oluline arvestada kõige linnurikkamates vanemates metsades ja kaitstavatel aladel. 

Keskkonnaamet kontrollib ka 2023. aastal pesitsusrahust kinnipidamist esmajärjekorras seal, kus häiringutel on metsalinnustikule kõige suurem mõju.

Kui kevadsuvine raie on tõepoolest vältimatu, siis tuleb vältida raiet vanemates linnurohketes metsatüüpides, eelkõige lehtpuu enamusega salu- ja laanemetsades. 

Keskkonnaamet töötas koos Keskkonnaagentuuriga välja haudelindude asustustiheduse maatriksi, mis tugineb puistu kasvukohatüübile ja vanusele. Metsakorraldusandmete põhjal saab metsaeraldised grupeerida ja hinnata kevadsuvise raie mõju linnustikule. Metsaomanikud saavad metsaportaali avaneb uues vahekaardis sisse logides kontrollida metsaeraldise kasvukohatüüpi ning vanust ja selle alusel hinnata pesitsemise tõenäosust. 

Metsakaitseekspertiisi alusel on lubatud aktiivse üraskikolde likvideerimine ekspertiisis märgitud tingimustel. Ainult üksikjuhtumitel, kui tuvastatakse konkreetse linnuliigi kindel pesitsemine, võidakse väikesel osal koldest peatada raie kaalutlusotsusega. Kuuse-kooreüraskite kahjustused on Euroopas ja ka Eesti metsades tõsine probleem. Üraskite vastu võitlemine on äärmiselt oluline ning tõrje edukus sõltub värskelt asustatud puude kiirest ja õigeaegsest ülestöötamisest, mis ühtib ajaliselt lindude pesitsusperioodiga.

haudelindude

Maatriksis on puistud jaotatud kolme kategooriasse, tähistades need erinevate värvidega järgnevalt:

  • Sinine – lindude asustustihedus on kuni 2 paari/ha, pesitsemise tõenäosus on väiksem, potentsiaalne mõju linnustikule vähene.
  • Kollane – lindude asustustihedus 2 – 6 paari/ha, potentsiaalne mõju linnustikule keskmine.
  • Punane – lindude asustustihedus on kõrge, suurem kui 6 paari/ha, pesitsemise tõenäosus on kõige suurem, mõju linnustikule suur; kaitstavad alad – rohkem vanemaid suure asustustihedusega metsi.

tabel

Planeeritud järelevalve toimub 15. aprillist kuni 30. juunini. Kontrollide tegemisel lähtume pesitsusrahust kinnipidamise kontrollimise juhendist.

Pesitsusrahust kinni pidamise kontrollimine metsalindude kaitsmiseks 2023.pdf | 712.1 KB | pdf

Nõu ja abi saamiseks pöördu Keskkonnaameti poole telefonil 662 5999 või aadressil: klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.