RAHVUSLOOM - HUNT

Postitas Aasta Loom - P, 22.04.2018 - 19.14
Avapilt
Sisu

Foto: Valeri Štšerbatõh

Milleks rahvusloom?

Elame ajastul, mil globaalne kultuur loob pidevalt juurde uusi tugevaid sümboleid, mis mõjuvad meie kultuurile kohati laastavalt ja takistavad tunnetust ühtse keele- ja kultuuriruumina. Oma sümbolite kujundamine muutub aina olulisemaks. Vastukaaluks mõjudele, mis tulevad väljastpoolt, tuleb leida rahvast ühendavaid ja traditsioonidega kooskõlas olevaid sümboleid, mis kasvavad kultuuri seest. Tugeva aluse selleks leiame loodusest.

Rohujuure tasandil sündinud idee rahvusloomast aitab luua riiki ja rahvast ühendava märgilise sümboli.


Miks hunt?

1. Kõrge metsasusega riigis on loomulik, et hunt on meie looduse pärisosa. Et hundil säiliks koht Eesti metsas, peaksid säilima ka meie rabad ja laaned. Hunt sümbolliigina aitab kaasa loodusmaastike väärtustamisele, kuna susi on tervikliku ökosüsteemi üks indikaatorliike.  Hundi olukord metsas annab märku seal toimuvast, kõneleb teiste liikide arvukusest ja tasakaalust.

2. Hunt on universaalne indikaatorliik: ta mõõdab nii metsa tervist kui ka ühiskonna vaimsete hoiakute tervist. Hunt sümbolliigina peegeldab kõige paremini eestlaste arusaama looduse terviklikkusest. Kui mõistame hundi kohta metsas, mõistame looduse toimimist rahuldaval määral.

3. Hunt on läbi aegade olnud inimese  võimsaim vastane ja tugevaim konkurent. Jahimehele suurim väljakutse, karjakasvatajale suurim murekoht.  Aeg-ajalt sünnib ühiskonnas tugev vastuseis hundi kui liigi eksistentsile. Omavahel kokkulepete saavutamine ja lahenduste otsimine hundiküsimuses annab märku erinevate ühiskonnagruppide valmisolekust üksteist mõista ja teha sisulist tulemuslikku koostööd.

4. Hunt on perekondliku eluviisiga monogaamne liik, kelle eluviis on sarnane eestlase klassikalisele peremudelile. Hundi kari koosneb isast, emast ja nende järglastest. Lisaks viimasel hooajal sündinud kutsikatele võib karjas olla ka osa aasta varem sündinutest. Isa ja ema elavad koos aastaringselt, pidades jahti, kasvatades ühiselt järglasi ja märgistades ning kaitstes oma territooriumi. Sotsiaalse eluviisi tõttu on hunt kergesti kodustatav, mistõttu on temast aretatud hulga erinevaid funktsioone täitvaid koeratõuge, kelle abi inimesele on raske ülehinnata. 

5. Hunt on tippkiskja, kes on võimeline oma saakloomade arvukust ohjama. Seda muidugi tingimustes, kus inimene lubab mingilgi määral toimuda looduse iseregulatsioonil. Hunt on tuntud kui looduse sanitar, kes on aastatuhandete jooksul aidanud nõrgemaid saakloomi murdes kujundada evolutsiooni käigus välja tänapäevased sõraliste populatsioonid. Lisaks sõralistele on hunt tippkiskjana võimeline ohjama ka endast väiksemate kiskjate asurkondi, püüdes võimalusel murda oma toidukonkurente. Teiste liikide arvukuse ja evolutsiooni mõjutamine on hundi ökoloogiline funktsioon looduses.  

6. Hunt on jahiuluk ja tema küttimine toimub ulatuses, mis ei kahjusta populatsiooni soodsat seisundit. Hundi valimine rahvusloomaks ei muuda tema staatust ega piira küttimist. Inimese ja hundi kõrvuti elamine eeldab looma arvukuse reguleerimist jahimeeste käe läbi riiklikust tegevuskavast lähtuvalt, nagu praegu, nii ka tulevikus. Jahipidamine on oluline eelkõige arvukuse reguleerimise, kahjustuste ennetamise ja inimese suhtes pelglikkuse säilitamise eesmärgil.

7. Hunt on suure territooriuminõudlusega liik, mistõttu ei saa ta meil elada vaid aladel, kus inimasustus puudub. Inimese ja hundi kõrvutielamine eeldab arvestamist loomakasvatajatega: nii hunt kui lambakasvataja on Eesti riigile olulised.  Loomapidajad on inimühiskonnas ainukesed reaalsed kahjukannatajad hundi otsese tegevuse tagajärjel, mistõttu peab kahjude hüvitamisesse ja ennetusse suhtuma täie tähelepanuga ja taotlema rahuldavat tulemust.

 

Eesmärk

Hundi kui looduse terviklikkust sümboliseeriva liigi käsitlemine ja mõistmine kogu ühiskonnas.

Sildid
OLEREX TOETAB
RAHVUSLOOMA KODULEHTE.


Olerex logo

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.