Valgetiib-pirgid varjatud kaameras

Eingereicht von Looduskalender - So., 18.03.2018 - 12.12
Autorid

Linnuvaatleja uudis, www.linnuvaatleja.ee

Textkörper

Seekordses maailma ohustatud liikidest rääkivas uudises on juttu valgetiib-pirkidest. Nende väikeste lindude kaitse eelduseks on teadmised, mida saab senisest tõhusamalt koguda videokaamera abil.

Valgetiib-pirk

Valgetiib-pirk / foto: Sergey Dereliev (https://alchetron.com/White-winged-flufftail)

Valgetiib-pirk (Sarothrura ayresi) on väike lind ruiklaste sugukonnast, millesse Eesti liikidest kuulub näiteks rukkirääk. Viimase hinnangu järgi on looduses kokku vaid alla 250 täiskasvanud valgetiib-pirgi ning arvukus langeb. Juulis-augustis võib teda kohata Etioopias ning novembrist märtsini Lõuna-Aafrikas.

Kui seni arvati, et valgetiib-pirgid sigivad vaid Etioopias, leidsid teadlased Lõuna-Aafrika toitumisaladele paigutatud rajakaamerate fotode hulgast üllatuseks ka ülesvõtteid kosimiskäitumisest. Avastusest põnevil, panid nad üles veel kaameraid ja nägid peagi ka kindlat tõestust pesitsemisest – nelja nädala vanust noorlindu. Kokku õnnestus jäädvustada kolme pesakonda ja kaht paaritumist. Edaspidi plaanitakse sarnaste kaamerasüsteemidega jälgida teisigi Lõuna-Aafrika märgalasid, lootes leida rohkem pesitsevaid valgetiib-pirke.

Uue pesitsusala leidmine on oluline edusamm teadmistes, kuid liigi arvukus on siiski äärmiselt madal. Märgalasid, kust valgetiib-pirke leida võib, ohustavad liiga suur karjatamiskoormus, põllumaaks muutmine, põlengud ja saaste.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 17.02.2018 Rewrite the bird books: new breeding site found for one of world’s rarest birds.
Valgetiib-pirgi infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

 

Riin Viigipuu
Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee

Wir verwenden Cookies auf unser Webseite, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wir verwenden außerdem Dienste zur Analyse des Nutzerverhaltens und zum einblenden von Werbung. Um weitere Informationen zu erhalten und ein Opt-Out-Verfahren einzuleiten klicken Sie bitte auf „Weitere informationen“.