Auga metsa loodusväärtustest

Eingereicht von Looduskalender - Do., 05.01.2023 - 10.10
Autorid

Olukorda tutvustab Vello Keppart

Pildistas Olga Orlova

Bild
Vello Keppart inventeerimas 6 ha suurust lageraielanki Auga puhkemetsas 7. juulil 2018.
Textkörper

Vello Keppart inventeerimas 6 ha suurust lageraielanki Auga puhkemetsas 7. juulil 2018.

Kodukoha loodusväärtuste ülevaateid olen teinud tellimustööna Keila ja Narva-Jõesuu linnavalitsustele põhjusel, et looduskaitse kaardirakendusel (EELIS) on andmed üsna lünklikud ja pealegi ajas vananevad. Pealegi on I ja II kaitsekategooria liikide täpsed leiukohad kaardirakendustes tavakodanikele nähtamatuks muudetud ja kohalikud elanikud saavad teada I ja II kategooria kaitsealuste liikide olemasolust ainult siis, kui pöörduvad otse keskkonnaameti poole. 

Auga metsa rohekoridori lagedaks raiumine 2008-2018 metsamuutuste kaardirakenduse kaardil. 2008. a kaotati metsakategooriad (hoiumetsad ja kaitsemetsad) mis määrasid metsa sihtotstarbe ja kasutuse võimalused (majandusrežiimi).

Auga metsa rohekoridori lagedaks raiumine 2008-2018 metsamuutuste kaardirakenduse kaardil. 2008. a kaotati metsakategooriad (hoiumetsad ja kaitsemetsad) mis määrasid metsa sihtotstarbe ja kasutuse võimalused (majandusrežiimi).

Kohalikud elanikud ja omavalitsused on olnud mures loodusväärtuste säilimise ees kui:

  • poollooduslikud kooslused metsastuvad hooldamatuse (niitmise, karjatamise) tõttu; 
  • soode kuivendamise tõttu; 
  • metsakoosluste (kunagised kaitse- ja hoiumetsad) lagedaks raiumise tõttu, mis koosluse hävitab;
  • kodune pärandmaastik hävib uusarenduste ja karjääride tõttu. 

Tänu Keila töö algatusele ja hilisemale linnavalitsuse asjaajamistele keskkonnaametis võeti 9 a hiljem looduskaitse alla Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaik KLO3002374 (viide: LINK)

Keppart, V. Keila linna roheala loodusväärtustest. Keila, 2012, 108 lk. - LINK

Keppart, V., Masing, M. Auga mets looduskaitsealaks, puhkemetsaks ja parkmetsaks. Narva-Jõesuu, 2018, 46 lk. Käsikiri Narva-Jõesuu linnavalitsuses.

Loe Auga loodusväärtustest: 

Tags

Wir verwenden Cookies auf unser Webseite um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wir verwenden außerdem Dienste zur Analyse des Nutzerverhaltens und zum Einblenden von Werbung. Um weitere Informationen zu erhalten und ein Opt-Out-Verfahren einzuleiten klicken Sie bitte auf „Weitere Informationen“.