VIDEO: karmiinleevike õitsval toomepuul

Submitted by Looduskalender on Fri, 21.05.2021 - 16:16
Autorid

Video salvestas Karl Adami

Karmiinleevikese vanem isaslind laseb toomingalehtedel „hea maista“

Body


Karmiinleevike         Carpodacus erythrinus

 

Karmiinleevikesed on hilised saabujad ja tavapäratult värvikad, varblase suurused isaslinnud ei jää märkamatuks ega ka nende laul, mis kuuldub valjult ja mahedalt.

Karmiinleevikesi pesitseb meil kindlasti üle saja tuhande paari. Elutsetakse põõsastega poolavatud elupaikades: niitude pajustikes ja põõsastikes, lehtpuuvõsades, raiesmikel, kadastikes, aga samuti parkides, kalmistutel ja aedades.

Karmiinleevikesed sarnaselt leevikeste vanalindudele samuti taimetoidulised. Toitutakse ka viljapuude pungadest ja isegi õitest, mis aiapidajatele vahel meelehärmi põhjustab. Loomulikult toitutakse ka putukatest pesitsusajal ja suvel varavalminud marjadest, aga neid otsita maapinnalt, mitte ei rüüstata põõsaid.

Karmiinleevike

Karmiinleevike ( www.loodusemees.ee )

Karmiinleevikese emaslinnu välimus on tagasihoidlikult, selg oliivikarva, rind veel heledam, aga sarnased näevad välja ka möödunud aasta noored isaslinnud. Tähelepanelik märkab, et noortel isaslindudel võib pealael olla juba veidi punast värvi sulgi ja isaslindudele kohaselt nad laulavad, mida emaslinnud ei tee.

Tags

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.