Kimalase aasta

Allpool viimane uudis, kõiki kimalase aasta uudiseid vaata arhiivist. Looduskalendri kimalase aasta tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Rahvateaduslik kimalaste loendus 2014“ raames.
Vaata projekti tulemusi siit (PDF).
Kimalaste määramislehed värvikoodide järgi saab alla laadida siit.

http://www.looduskalender.ee/logos/kik_v.gif

Püüame tänavu kimalaste tegemisi tähele panna

Tekst: Meelis Uustal
Foto: Arne Ader
 
Kimalane nurmenukul
 
Kimalased Looduskalendris 2014. aastal
 
Küllap olete kuulnud, et õistaimi tolmeldavate putukate käekäik maailmas pole kiita. Enim tähelepanu on pööratud meemesilase olukorrale, kuna uute taimekaitsemürkide laialdane kasutamine maailmas põhjustab mesilasperede massilist hukkumist. Tegelikult mõjutavad mürgid ja elupaikade kadumine ka kõiki teisi looduslikke tolmeldajaid, teiste seas kimalasi. Seepärast plaanib Looduskalender tänavu just kimalastele suuremat tähelepanu pöörata, et tutvustada neid olulisi tolmeldajaid ja saada üheskoos uusi teadmisi nende eluolu kohta Eestis.
 
Ilmuma hakkavad päevatekstid:
Tutvustame kevadest sügiseni kimalaste (maamesilaste ehk metsmesilaste) elu erinevaid tahke – selles on meil abiks Eesti parimad kimalasetundjad.
 
Nüüd palume Teie abi:
Ettevalmistamisel on rahvateaduslik kimalaste loendusprojekt, kus saavad osaleda kõik kimalaste vastu huvi tundvad vaatlejad. Vaatluse käigus tuleks, kas oma aias, suvemajas või loodusmaastikus kirja panna kohatud kimalased ja samuti taimed, mida kimalased külastasid. Vajadus on selge: me ei tea täpselt, millises olukorras on tegelikult Eesti kimalased ja Sinu kaasalöömine loenduses aitab oluliselt täiendada andmeid kimalaste leviku ning arvukuse kohta üle kogu Eesti.
 
Kui jätkata sarnaste ettevõtmistega järgmistel aastatel, saame jälgida meie kimalaste arvukuse muutusi aastate lõikes. Märkame nii kimalaste kui teiste mutukate poolt külastatavaid õistaimi. Tegemist on väga lihtsa ja mugava „rahvateadusega“, millega kõik hakkama saavad! Uurijate välitöödele lisavad Teie vaatlused laialdasemat teaduslikku väärtust. Aga kuidas kimalaste loendus täpsemalt käib – anname peatselt teada!
 
Palun pildistage kimalasi!
Kimalasi on Eestis 30 liiki, aga fotodele on jäädvustatud vaid mõned liigid. Soovime olukorda parandada ja koos Teie abiga kõik Eesti kimalaseliigid jäädvustada!
 
Kimalaste pilte saab üles laadida Facebook´is asuvasse gruppi „Meie kimalased“ – lähipäevil anname teada FB - aadressi. Sellel lehel aidatakse ka kimalasi määrata – peaasi et liigitunnused oleksid nähtavad. Urmas Tartes lubas meile järgmisel nädalal jagada juhtnööre, kuidas pildistada.
 
Miks mitte Youtube’i kaudu näidata omasalvestatud kimalaste videoklippe?
 
Veebist leiame määramisabi – „Eesti kimalased“ – SIIN


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)