Jahilindude loetelust arvatakse välja

Submitted by Looduskalender on Sun, 25.02.2024 - 11:11
Autorid

Kliimaministeerium annab teada

Fotod Arne Ader

Body

Kahaneva arvukusega linnuliigid.  Nendeks on soopart, rägapart, tuttvart, lauk, tikutaja, laanepüü ja nurmkana.

Nende liikide seisundi halvenemist on põhjustanud erinevad keskkonnamuutused, sealhulgas elupaikade hävimine ja  kvaliteedi langus. Küttimine lisab niigi kahaneva arvukusega liikidele lisasurve ja nende liikide väljaarvamine aitab kaasa asurkondade taastumisele. 

Loodusesõpradele edastame pildirea rahustatud linnuliikidest ja muidugi tutvustame veelinde seoses nende nende rändelt saabumisega.

 

Soopardid. Kasari luht, Matsalu

Soopardid. Kasari luht, Matsalu ( loodusemees.ee )

 

Rägapardid

Rägapardid

 

Tuttvardid

Tuttvardid

 

Laugupere

Laugupere

 

Tikutaja

Tikutaja

 

Laanepüü

Laanepüü

Laanepüüde vaatlused: LINK

Nurmkanad

Nurmkanad

Nurmkanade vaatlused: LINK

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.