Kimalase aasta

Allpool viimane uudis, kõiki kimalase aasta uudiseid vaata arhiivist. Looduskalendri kimalase aasta tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Rahvateaduslik kimalaste loendus 2014“ raames.
Vaata projekti tulemusi siit (PDF).
Kimalaste määramislehed värvikoodide järgi saab alla laadida siit.

http://www.looduskalender.ee/logos/kik_v.gif

Milline on kimalasesõbralik põllumajandus?

Kirjutas Eneli Viik
Pildistas Arne Ader
 
Umrohutõrje rapsipõllul
 
Varemalt olen kirjutanud sellest, et kimalaste olukord on halvenenud:
Tõin välja ka erinevaid põhjuseid, teiste seas põllumajanduse intensiivistumine koos maakasutuse muutustega. Aga kuidas kimalasi põllumajandusaladel soodustada?
 
1.      Jälgi, kas kimalastel on õitsvaid toidutaimi kogu aktiivsusperioodi jooksul ehk varakevadest hilissuveni. Ka mõned massiliselt õitsevad kultuurtaimed (nt ristikud, lutsern, mesikas, raps) pakuvad kimalastele rikkalikku toiduressurssi – eriti hea toiduallikas on liblikõielised. Kuid kimalased vajavad toitu ka siis, kui kultuurtaim parajasti ei õitse. Seetõttu on oluline püsirohumaade, poollooduslike koosluste ja igasuguste põlluvaheribade ja -servade olemasolu. Head toiduallikad on puuvilja-, marja- ja lilleaiad. Sobivaid toidutaimi võib ise juurde külvata või istutada. Kimalaste meeldivad nt ristikud, aru- ja põldjumikas, harilik härghein, ussikeel, põdrakanep, liht-naistepuna, harilik hiirehernes, harilik nõiahammas ja äiatar.
 
2.     Jäta kimalastele pesitsus- ja talvitumiskohti. Nendeks sobivad vanad hiireurud, mädanev puit, vanad kiviaiad ja -müürid, kompostihunnikud, niidetud taimestiku kuhjad, vanad liiva- ja kruusakarjäärid ning muud looduses leida olevad õõnsused. Seega ei tasu ümbruse korrastamisel üleliia hoolikas olla. Kimalastele võib ka ise pesasid valmistada ja need sobivasse kohta üles panna. Maapinnal ja sellest allpool pesitsevate-talvituvate liikide jaoks on äärmiselt vajalikud alad, mida ei künta.
 
3.     Piira pestitsiidide kasutamist, et vältida kimalaste mürgitamist. Eriti tuleks jälgida, et kultuurtaime töötlemisel taimekaitsevahenditega ei satuks mürki äärealade taimestikule. Kindlasti tuleb vältida õitsevate kultuurtaimede pritsimist.
 
4.    Kimalasesõbralikud põllud ei tohiks olla liiga suured, eriti kehtib see putuktolmlemist vajava kultuuriga põldude kohta. Põhjuseks on kimalaste piiratud lennuraadius pesast (mõned liigid alla 500 m, mõned kuni 2 km). Kuna põlde pidevalt haritakse, ei saa kimalased seal pesitseda, vaid peavad põllule lendama mujalt. Seetõttu on soovitav selliste kultuuridega põlde rajada kitsaste siiludena või väikepõldudena õistaimerikka koosluse lähedusse.
 
Millised põlluserva taimed kimalasi ligi meelitavad? Pane need liigid kirja kimalaste veebiankeeti ja aita saada uusi teadmisi kimalaste leviku kohta Eestis!
 
Kimalaste vaatlusjuhend ja ankeet: LINK
Kimalaste määramislehed: LINK
Kimalaste veebiankeet: LINK
Liitu ka „Meie kimalaste“ grupiga Facebookis: LINK


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)