Kas harakatel on juba pesitsusala hõivatud?

Submitted by Looduskalender on Sun, 18.02.2024 - 12:12
Autorid

Fotod Arne Ader

Harakad

Harakad ( www.loodusemees.ee )

Body

 

Harakas        Pica pica

 

Harakad on paikse eluviisiga ja täiskasvanud linnud elutsevad aasta ringi paaridena koos. Veidi laiemalt hulguvad ringi noorlinnud, aga kui talvega paariline leitud, siis otsivad nutikad linnud omale ka eluala, kuid esimesel eluaastal pesitsevad noorlindudest vast umbes pooled. Küllalt sageli juhtub, et paarilise kaotanud vanalind võtab omale elukaaslaseks noorlinnu ja seetõttu võivad harakapaarid olla eriealised.

Haraka tunnevad välimuse järgi ära isegi lapsed, aga kuidas saame lindude sugupooltel vahet teha?

Eks ikka saba järgi, mis moodustab üle poole haraka enda pikkusest. Isaslinnud on emaslindudest veidi kehakamad, pikema sabaga (mis hakkab vaatlejale silma) ja veidi raskemad. Täiskasvanud isalindude kehapikkus võib küündis poole meetrini ja saba pikkus kuni kolmekümne sentimeetrini ning kaaluda kuni veerand kilo. Harakaid mõne teise linnuliigiga segi ajada ei ole võimalik. Saba ajavad linnud lehvikuna laiali, et maandumisel kiirust vähendada.

Harakas

Harakas

Harakaid kohtame väga harva raiesmikel või metsanoorendikel. Asulatesse ja linnadesse alustasid ettevaatlikud linnud oma invasiooni eelmise aastatuhande lõpul. Pesaehitusest saame rääkida vast märtsikuul.

Harakate vaatlused: LINK

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.