Nugis meevargil

Tekst: Kristel Vilbaste
Foto: Arne Ader
 
Külmad ilmad on toidujahile ajanud kärplased. Ringi rändama on asunud ka väikeste lindude ja loomade hirm – metsnugis. Rebastele mõeldud marutaudivaktsiini külvamine on ka metsnugise arvukust tugevasti tõstnud, lisaks on vähenenud küttimine.
 
Kevadtalvel teevad nugised palju pahandust mesilates. Nugis on võimeline närima suuremaks kõik puidust tuulutusavad, lennuavad või muud praod, kuhu vaid hambad taha saab. Enamasti hävitab üks nugis kiiresti kogu mesila, süües ära nii mesilaspered kui ka mee.
 
Nugis on kassisuurune väikekiskja. Kere sihvakas ja tugev, saba kohevakarvaline 17–26 cm pikk. Teravatipulised kõrvad on võrdlemisi suured. Karvastik tihe, kohev, tavaliselt tumepruun. Kaelal ja rinnal torkab silma suur kollakas või oranž tagapool ahenev laik. Tallad talvel kaetud tihedate karvadega. Nugist võib segamini ajada kivinugisega, keda üha enam kohatakse Lääne- ja Loode-Eestis. Kivinugisel on metsnugisest suurem, valge ja jalgadele hargnev rinnalaik, kivinugise tallapäkad on ka talvel karvadeta. Suguküpseks saab metsnugis teisel eluaastal, innaaeg on juunis–juulis ja pojad sünnivad aprillis–mais.
 
Metsnugis asustab väga erinevaid metsatüüpe, aga ka põõsastikke (sarapikud, kadastikud). Ta ei pelga ka inimasustuse lähedust, elutsedes vahel, sarnaselt kivinugisele, elumajade pööningutel ja kõrvalhoonetes. Metsas pesitseb ja puhkab puuõõnsustes ning orava või ka mõnede lindude pesades. Toitub pisiimetajatest, lindudest ja nende munadest, kahepaiksetest, putukatest. Sügisel moodustavad toidus olulise osa ka marjad ja seemned.
 
Loendusandmete põhjal oli metsnugise arvukus 50ndate aastate lõpus 1000–2000 isendit, misjärel see kasvas ja püsis 1960.–1985. aastani 3000–4000 isendi piirimail. Peale raudadega püügi keelustamist kasvas metsnugise arvukus kogu Eestis 5–6 tuhande isendini, saavutades maksimumi 1995. aastal. Seireandmete põhjal oli see ligikaudu 7000 isendit. 90ndate aastate teisel poolel arvukus veidi langes, viimastel aastatel on see tõusnud. Aastas kütitakse ligikaudu 600 metsnugist.


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu

Teised kaamerad  Videod
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast Kurgede ränne (2008-2010) Korallnarmik (2011)
Linnukaamerad Hollandis Kotkaste ränne (2008-2010) Kure TV (2011)
  Raivo rännakud (2007) Kure TV 2 (2011)
  Tooni rännakud (2007) Merikotka TV (2010-2011)
 
 
    Konnakotka-TV (2009-2011)
    Seire-TV (2009)
    Kure-TV (2009)
    Talvine kotka-TV (2008)
    Sea-TV (2008-2009)