Soovitus kooliõpilasele: loovtöö teemad Terioloogia seltsilt

Postitas Aasta Loom - L, 23.05.2020 - 10.00
Avapilt
Sisu

Hakkame ette valmistama järgmise aasta loomaga seotud tegevusi ning pakume õpetajatele ja õpilastele välja valiku teemasid, mida oleks lastel tore loovtöö käigus uurida. Pildilt vaatab meid kodurott (autor Ingmar Muusikus), järgmise aasta loom.

 

Hei, Sina, loodushuviline õpilane, kes Sa otsid endale loovtöö teemat!


Oled väsinud loovtöö teemade otsimisest? Tahaksid teha midagi omanäolist ja põnevat,
milles on ka väljaspool koolitööd kasu?
Eesti Terioloogia Selts pakub välja valiku loovtöö teemasid rottidest – aasta loomast
2021. Eestis elab kaks rotiliiki: rändrott ja kodurott. Paljudele on tuttav just rändrott, kellest
aretatud laborirotte peetakse kodudes lemmikloomana. Eestis elab ka aga teine liik kodurott
ehk „must rott“, kes on Eestis palju kauem elanud, kuid kelle levik on peale rändroti siia
toomist oluliselt vähenenud.
Eesti Terioloogia Selts vajab Sinu abi rottide leviku täpsustamisel ning teadmiste
kogumisel nende eluviiside kohta ning nende kohast meie maailmapildis: ka jutud,
kohtumised, fotod on selleks allikaks. Rottide leviku täpsustamiseks on olulised
vaatlusandmed, mida saab koguda kodukohas erinevate meetoditega. Teema Rott kui
lemmikloom koondab teadmisi rottide-inimeste suhetest ning Rott kui linnaloom on teema,
mis võimaldab teha jõukohaseid ja põnevaid välitöid ja küsitlusi oma kodulinnas. Tuleme
Sulle appi oma teadmiste, kogemustega ning aitame loovtöö temaatikat ja sellele sobivat
metoodikat valida!
Hea oleks, kui Sa valiksid oma loovtöö teema võimalikult varakult, et juba suvisel ajal või
varasügisel vajadusel välitöid teha.
Terioloogia Seltsi uurimustööde valikteemad:
🐀 Rottide levik Eestis.
Rotivaatlutse kogumine, kahe rotiliigi leviku täpsustamine Kagu-Eestis ja Peipsi ääres
(koduroti piirkonnas) ning rottide leviku uurimine ja kaardistamine Eesti (väike)saartel
(võimalus käsitleda laiemalt teemat imetajate levikust saartele).
Vaatlusandmete kogumine oma kodukohast aitab kaasa rotiliikide kaardistamisele nii Eesti
kui ka Euroopa uue imetajate atlase tarbeks ning võimaluse rohkem teada saada oma
kodukoha liigirikkuse kohta. Samuti on võimalik uurida täpsemalt selle kohta, kuidas kahel
rotiliigil ning teistel närilistel vahet teha.
Metoodika: küsitlus, välitööd, kirjandusallikate põhine.
🐀 Jäljeplaatide (trackplate) valmistamine ja edukuse testimine.
Jäljeplaate kasutatakse imetajaliikide olemasolu ning liikumise kaardistamiseks looduses.
Jäljeplaate on võimalik valmistada ka õpilasel endal, juhendite järgi katsetada erinevate
plaatide valmistamist ning nende töökindlust ja tulemuslikkust hiljem ka välitingimustes
testida.
Metoodika: kirjandusallikate põhine, meisterdamine, välitööd.
🐀 Rott linnaloomana
Rotid on seotud tihedalt inimasustusega. Milline elukeskkond on linn ning millised imetajad
linnades end hästi tunnevad? Võimalus uurida, kas sinu kodulinnas elab rotte ning milline on
inimeste suhtumine nendesse.
Metoodika: välitööd, kirjandusallikate põhine, küsitlus.
🐀Rotilood - pärimuse kogumine.
Kas rotil on kohta meie muistendistes? Aga tänapäevastes lugudes? Millised on inimeste
kokkupuuted ning suhtumine rotti? Samuti on oodatud uurimustööd rotist kui lemmikloomast.
Metoodika: küsitlus, kirjandus

🐀Rotid ökosüsteemi osana ning rottide mürgitamine - probleem või lahendus?
Millised mõjud kaasnevad rottide tõrjel mürgiga ning kuidas see mõjutab teisi liike.
Mõistmaks rottide rolli ökosüsteemis on vaja uurida rottide rolli saakloomana ning haiguste
kandjana.
Metoodika: küsitlus, kirjandus
🐀 Laborirott ja teadus
Laboriroti aretamine ning laboriroti oluline koht teadusuuringutes. Milline on laboriroti roll
tänapäeva meditsiinis? Geneetiliselt muundatud nn knockout rotid. Rottide kasutamine Eesti
teadusmaastikul.
Metoodika: Kirjandusallikate põhine, küsitlus.
Oleme välja toonud mõned laiemad rotiga seotud teemad, kuid oled oodatud ka ise uut
teemat välja pakkuma! Palun jäta enda kontaktid veebivormi, seal saad ka endale
huvipakkuva teema valida! Kõikide küsimuste korral oleme ühe telefonikõne või kirja
kaugusel:
Helen Arusoo helen.arusoo@gmail.com, 56911921
Maris Hindrikson maris.hindrikson@ut.ee, 5542532,
Triin Edovald triin.edovald@envir.ee, 6737576

Sildid

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.